C# Dersleri 8 - Karşılaştırma Operatörleri

     C# dilinde karşılaştırma operatörleri(Logical Operators), değerleri karşılaştırıp bool(true / false) sonuç döndüren operatörlerdir. Projelerde sıklıkla karşılaştığımız ve sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz bu operatörleri konuşacağız bu makalede. Bir Windows form uygulamasına bir adet Textbox, bir Button ve bir Checkbox ekleyelim. Formun görüntüsü aşağıdaki gibi olmalıLogical operators

     && Operator

     Bu operatörün adı "And Operator"dür. Eğer operatörün iki tarafındaki değer de true ise, bu operatör true sonuç döndürür. En az bir tanesi false ise, operatör false sonuç döndürür. Basit bir AND Gate mantığında çalışır yani.     

private void btnDevam_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtName.Text == "Necati" && chcName.Checked)
    {
        MessageBox.Show("Devam edebilirsin");
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Devam edemezsin");
    }
}

      Bu örnekte operatör, önce operatörün solundaki ifadeyi kontrol ediyor. txtName.Text == "Necati" ifadesi true ise operatörün sağındaki ifadeyi kontrol ediyor; false ise sağındaki ifadeyi kontrol etmeden false sonuç döndürüyor. Eğer txtName.Text == "Necati" ifadesi true ise bu sefer operatörün sağ tarafına geçiyor ve chcName.Checked ifadesini kontrol ediyor. Bu da true ise operatör true sonuç döndürüyor ve if kod bloğu çalıştırılıyor.

     || Operator

     Bu operatörün adı "Or Operator"dür. Operatörün iki tarafındaki ifadelerden en az bir tanesi true ise, or operatörü true değer döndürür. İki ifade de false ise bu operatör false değer döndürür. Basit bir OR Gate mantığında çalışır yani.

     

private void btnDevam_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtName.Text == "Necati" || chcName.Checked)
    {
        MessageBox.Show("Devam edebilirsin");
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Devam edemezsin");
    }
}

     Bu örnekte operatör, önce operatörün solundaki ifadeyi kontrol eder. Eğer solundaki ifade true ise, sağındaki ifadeyi kontrol etmeden true değeri döndürür. Eğer soldaki ifade false ise, sağındaki ifadenin true olup olmadığını kontrol eder. İkisi de false ise false değer döndürür.

     ! Operator 

     Bu operatörün adı "Not Operator"dür. Ifade true değer döndürecekse Not Operator false değer, ifade false değer döndürecekse bu operatör true değer döndürür. NOT Gate mantığında çalışır yani.

     

private void btnDevam_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!(txtName.Text == "Necati" && chcName.Checked))
    {
        MessageBox.Show("Devam edebilirsin");
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Devam edemezsin");
    }
}

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f