C# Dersleri 14 - Faktoriyel Hesaplama Uygulaması

     Faktöriyel fonksiyonu verilen pozitif tamsayının kendisinden önceki bütün tamsayılarla 1'e inilinceye kadar çarpılması sonucunda elde edilen çarpımı gösterir. For döngüsünün anlaşılması için en kolay örnek olduğunu düşünüyorum.

     Bir Windows form uygulaması oluşturup içine bir Textbox ve bir Button atalım. Formun son görüntüsü aşağıdaki gibi olmalı :

C# İle Faktoriyel Hesaplama

     Kullanıcı Button'a tıkladığında, Textbox'a girdiği değeri alıp, faktoriyelini hesaplayıp, MessageBox ile göstereceğiz.     

private void btnDevam_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int deger = Convert.ToInt32(txtFaktoriyel.Text);
    int faktoriyel = 1;

    for (int i = 1; i <= deger; i++)
    {
        faktoriyel = faktoriyel * i;
    }

    MessageBox.Show(faktoriyel.ToString());
}

     Kullanıcının Textbox'a girdiği değer sayısal bir değer de olsa, C# dilinde string tipindedir. Bizim bu input üzerinde matematiksel işlem yapabilmemiz için önce bu değeri int tipine çevirmemiz gerekiyor. Convert.ToInt32(txtFaktoriyel.Text) kod cümlesi tam olarak bu işi yapıyor. Kullanıcının txtFaktoriyel isimli Textbox'a girdiği değeri int tipine çeviriyor ve deger değişkenine atıyor. Daha sonra faktoriyel isimli bir yine int tipinde değişken oluşturuyoruz. Bu değişkenin başlangıçtaki değeri 1. For döngüsü sayesinde, 1 ile kullanıcının girdiği değer arasında(kullanıcının girdiği değer dahil) dönüyoruz. Her bir değeri faktoriyel değişkeni ile çarparak faktoriyel değişkenine eşitliyoruz.

     Diyelim ki kullanıcının girdiği değer 5 olsun.      

1. adım : i = 1, faktoriyel = faktoriyel * i satırı faktoriyel = 1 * 1 anlamına geliyor. faktoriyel değişkeninin değeri 1 kaldı.
2. adım : i = 2, faktoriyel = faktoriyel * i satırı faktoriyel = 1 * 2 anlamına geliyor. faktoriyel değişkeninin değeri 2 oldu.
3. adım : i = 3, faktoriyel = faktoriyel * i satırı faktoriyel = 2 * 3 anlamına geliyor. faktoriyel değişkeninin değeri 6 oldu.
4. adım : i = 4, faktoriyel = faktoriyel * i satırı faktoriyel = 6 * 4 anlamına geliyor. faktoriyel değişkeninin değeri 24 oldu.
5. adım : i = 5, faktoriyel = faktoriyel * i satırı faktoriyel = 24 * 5 anlamına geliyor. faktoriyel değişkeninin değeri 120 oldu.

     Örnek projeyi buradan indirebilirsiniz. 

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f